Studnie wodomierzowe to doskonała alternatywa dla tradycyjnych studzienek wykonanych z kręgów betonowych. Zastosowanie trwałego polietylenu (PE) jest gwarancją najwyższej jakości i niezawodności. Studnia wodomierzowa jest odporna na korozję i wpływ agresywnego środowiska gruntowego, modułowa konstrukcja eliminuje występowanie nieszczelnych złączy, natomiast niewielka waga ułatwia transport oraz montaż. Proponowane przez firmę ROTO TANK studnie wodomierzowe to najlepsze rozwiązanie dla niezabudowanych nieruchomości gruntowych, czy też budynków nieposiadających pomieszczeń nadających się do zamontowania wodomierza.

 

 

Studzienki są fabrycznie wykonane z polietylenu (PE), materiału o doskonałych właściwościach, co gwarantuje ich wysoką jakość.

 

Studnia Wodomierzowa

Studzienki o średicy DN 1000 mm są produkowane w technologi formowania rotacyjnego i mają konstrukcję monolityczną, czyli podstawa, komora robocza i redukcja stanowią jeden monolit. Standardowo studzienki mają wysokość H=1,495 m. oraz H= 1,86 m. Zwieńczeniem studzienki jest pokrywa włazowa wykonana z PE oraz konstrukcji strukturalnej (podwójnej) z wzmocnieniami. Przestrzen wenątrz wewnątrz pokrywyw jest wypełniona materiałem izolacyjnym z pianki poliuretanowej (PUR), chroniąc instalację wodociągową.

 

Studzienki wodomierzowe muszą być montowane zwłaszcza, gdy:

 • nieruchomość gruntowa nie jest zabudowana
 • budynek został usytuowany w odległości większej niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy, drogi
 • brak pomieszczenia nadającego się do zamontowania wodomierza

 

Trwałe studzienki z PE instalowane również podczas budowy eliminują prowizoryczne rozwiązania oraz przenoszenie wodomierza do pomieszczeń. Zapewniona jest wygoda i ekonomiczność rozwiązań.

 

Zalety studzienek wodomierzowych:

 • konstrukcja monolityczna
 • wybrycznie wykonane z PE
 • odporność na korozję i agresywne środowisko gruntowe
 • studzienki przełazowe ,stopnie z PE
 • łatwy i szybki dostęp do zamontowanych urządzeń pomiarowych
 • pełna szczelność na infiltrację wody
 • pokrywa z PE izolowana termicznie - odporność na przemarzanie
 • ożebrowana konstrukcja kotwicząca studzienkę w gruncie
 • niewielki ciężar studni - umożliwia transport i szybki montaż bez urządzeń dźwigowych
 • doskonała trwałość

 

Studnie wykonane z tworzywa PE stanowią dużo korzystniejsze rozwiązanie niż studzienki wykonane z kręgów betonowych. Studzienkie z PE nie ulegają korozji, nie trzeba więc zabezpieczać ich powierzchni przed agresywnym odzdziaływaniem gruntu i wody.  Modułowa konstrukcja studzienek Roto Tank eliminue występowanie nieszczelnych złączy, zaś łączenie kilku kręgów betonowych wymaga stosowania izolacji.

 

Przejścia przewodów z PE przez komorę studzienek wykonane są poprzez uszczelki elastomerowe (o średnicy 32, 40, 50 lub 63 mm), zapewniające absolutną zczelność na infiltrację wody. Wykonanie przejść przez studzienkę betonową wymaga stosowania izolacji i jest zdecydowanie bardziej pracochłonne.

 

Trwałość studzienek z PE jest oceniana na co najmniej kilkadziesiąt lat, znacznie przewyższając inne rozwiązania z tradycyjnych materiałów.

 

Zastosowanie:

 • studzienki wodomierzowe
 • studzienki do montażu zasuw burzowych
 • przepompownie ścieków
 • studzienki do montażu pomp, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych itp.

 

Lokalizacja studzienek:

 • studzienki wodomierzowe z zainstalowaną armaturą pomiarową należy lokalizować na terenie nieruchomości w odległości nie większej niż 1 m od ulicy, drogi
 • studzienki powinny być posadowione w miejscu łatwo dostępnym
 • nie należy lokalizować studzienek w pasie drogi, przejazdu samochodów, zagłębieniach terenu, w których może gromadzić się woda deszczowa.