Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych. Oferta Pipelife Polska obejmuje studzienki kanalizacyjne typu Mabo o gładkiej rurze wznoszącej z PVC, o średnicach DN 200 mm i 400 mm oraz najnowszą generację studzienek typu Pragma®, a mianowicie studzienki kanalizacyjne o strukturalnej rurze wznoszącej wykonanej z polipropylenu blokowego, o średnicach ID 315, DN 400 mm oraz 630 mm.


 

Materiał Polipropylen PP-b
Średnica wlotów Od DN 110 do DN 630
Średnice rur wznoszących

DN 200 mm; DN 400 mm (PVC)

ID 315 mm (PP-b) SN2, SN4

DN 400 mm (PP-b)
DN 630 mm (PP-b)

Rodzaje kinet zbiorcze i przelotowe

 

1. Budowa

Studzienki Pipelife składają się z trzech części:

1. kinety (podstawy studzienki, połączonej z rurociągiem)
2. rury trzonowej
3. teleskopu z żeliwnym włazem.

Konstrukcja studzienki została zaprojektowana w ten sposób, aby nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odporności na uderzenia, odporności na niskie i wysokie temperatury, długim okresie trwałości i dużej odporności chemicznej na agresywne ścieki.
Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.

Włazy wykonane są z żeliwa sferoidalnego i posiadają zamknięcia utrudniające dostęp nieuprawnionych osób. Dzięki sprężystości zastosowanego żeliwa, zamknięcie następuje przez zatrzaśnięcie pokrywy. Włazy produkowane są z pokrywą pełną, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratką. W zależności od miejsca instalacji studzienki dobrać można właz o nośności od 5 do 40 ton.

Włazy wykonane są z żeliwa sferoidalnego i posiadają zamknięcia utrudniające dostęp nieuprawnionych osób. Dzięki sprężystości zastosowanego żeliwa, zamknięcie następuje przez zatrzaśnięcie pokrywy. Włazy produkowane są z pokrywą pełną, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratką. W zależności od miejsca instalacji studzienki dobrać można właz o nośności od 5 do 40 ton.

 

2. Zalety studzienek 315 oraz 400

W nowej generacji studzienek, w stosunku do stosowanych dotychczas, wprowadzono szereg istotnych zmian:

  • Studzienki posiadają wewnętrzny spadek w kierunku przepływu 2%.
  • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
  • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
  • Dla studzienek DN 400 mm są dwa typy rur trzonowych z PP-B o ściance strukturalnej (karbowana z zewnątrz i gładka w środku) o sztywności pierścieniowej SN 8 lub o ściance jednowarstwowej karbowanej o sztywności SN 4.
  • Dla studzienek DN 315 mm są dwa typy rur trzonowych z PP-B o ściance jednowarstwowej karbowanej o sztywności pierścieniowej SN 4 lub SN 2.
  • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U.
  • Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm stosowane są dla studzienek 315 mm i 400 mm.

 
Uszczelka

W studzienkach typu PRAGMA kielich dla rury trzonowej jest bezuszczelkowy. Natomiast uszczelkę zakłada się na rurę trzonową z PP w wąskim i głębokim rowku, za pierwszym karbem, dzięki czemu wyeliminowano możliwość skręcenia się uszczelki. Taki sposób połączenia zapewnia pozytywne przejście próby szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m słupa wody. Oznacza to, że studzienka jest całkowicie szczelna pod względem infiltracji wód gruntowych do kanalizacji jak i eksfiltracji ścieków do gruntu.

 

3. Właściwości

Teleskopowe zakończenie studni ma olbrzymią przewagę nad wszystkimi innymi rozwiązaniami, gdyż eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń na podstawę studni. Mający możliwość poruszania teleskop kompensuje wszelkie mikroruchy zarówno nawierzchni drogowej, jak i gruntu rodzimego, związane przede wszystkim z sezonowymi zmianami temperatury oraz obciążeniem dynamicznym pochodzącym od ruchu kołowego. Rozwiązanie takie umożliwia również regulację rzędnych zamocowania włazu studzienki w czasie montażu oraz podczas przygotowania nawierzchni drogowej, a także póĽniejsze jej dostosowanie do przebudowywanej drogi. Rura teleskopowa wraz z żeliwną ramą stanowią jeden zwarty element z charakterystycznym osadzeniem rury wewnątrz ramy żeliwnej, co izoluje od gorącej masy asfaltowej przy mocowaniu w drogach. Firma Pipelife Polska Sp. z o.o. jest światowym prekursorem tego typu rozwiązań. W zależności od zastosowania, do każdej ze studzienek dobrać można odpowiedni typ włazu wyposażonego w pokrywę pełną lub kratkę.

Praca Studzienek
Teleskopowe zakończenie studzienek eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń na podstawę studni.

 

4. Montaż

Instalowanie studzienek kanalizacyjnych Pipelife, w przeciwieństwie do klasycznych studni z kręgów betonowych, charakteryzuje się prostotą montażu poszczególnych elementów i brakiem konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, żurawia (np. kinetę można podnieść jedną ręką). Do kinet przeznaczonych dla kanałów z rur gładkich można podłączyć rury Pragma® i odwrotnie, dzięki zastosowaniu prostych elementów przejściowych.

Połączenia rur ze studzienkami:

Regulacja teleskopu w jezdni
W przypadku regulacji (uniesienia) włazu, należy usunąć warstwę utrzymującą właz w drodze i podważającą ramę żeliwną, wysunąć teleskop do żądanej rzędnej.