Zasuwa burzowa KARMAT (kanalizacyjny zawór zwrotny) zabezpiecza pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Zagrożenie takie występuje najczęściej w instalacjach kanalizacji sanitarnej podłączonych do sieci ogólnospławnych oraz w instalacjach kanalizacji deszczowej. Może być spowodowane intensywnymi opadami, roztopami lub powodzią.

 

Zasuwy burzowe KARMAT zapobiegają przedostawaniu się szczurów i innych gryzoni przez instalacje kanalizacyjne sanitarne i deszczowe do wnętrza budynków. Chronią również przed nieprzyjemnymi zapachami w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu instalacji.Stosowanie urządzeń przeciwzalewowych wymagane jest przez obowiązujące w Polsce przepisy określające warunki projektowania instalacji kanalizacyjnych.

 

Po więcej informacji na temat zasuw burzowych zapraszamy na stronę producenta.