Systemy drenarskie (PVC-U) służą do odwadniania wszelkich terenów, począwszy od działki wokół budynku,aż do obszarów takich jak pola uprawne, łąki, parki, czy boiska sportowe. Gwarantuje zabezpieczenie przed napływem wody praktycznie we wszytskich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego, w różnorodnych warunkach geologicznyc i hydrogeologicznych.

 

 

Podstawowe informacje o systemie:

 • Materiał PVC i polipropylen PP-b
 • Średnice rur bez otuliny 50 do 200 mm
 • Średnice rur bez otworów 50 do 125mm
 • Średnice rur z filtrem z PP 50 do 200 mm
 • Średnice rur z PP DN/ID 250, 300 i 400 mm
 • Geowłóknina Typar SF 27

 

Studzienki drenarskie

Zalety systemu studzienek drenarskich Pipelife

 • Wykonane z polipropylenu PP-b
 • Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne w niskich temperaturach (do -20°C)
 • Łatwy dostęp do systemu przewodów drenarskich
 • Możliwość podłączenia do używanych systemów drenarskich
 • Bardzo łatwy montaż
 • Kompletne wyposażenie
 • Wysoka ekonomika

 

Elementy systemu

 • Rury Drenarskie

Rury z PVC bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania terenów gruboziarnistych oraz strukturalnie stabilnych terenów (słabo rozkładalnych) oraz na terenach piaszczystych, jednak pod warunkiem wykonania wokół rury warstwy filtracyjnej.

Rury drenarskie z filtrem z włókien polipropylenowych wykonane są z PVC-U, oplecione są filtrem o grubości około 8 mm wykonanym z cienkich włókien polipropylenowych. Dzięki temu nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów.

Nasza firma wykonuje również studnie drenarskie (315 mm lub 400 mm) pod zamówienie klienta. W ofercie również uszczelki in-situ do studni kanalizacyjnych oraz drenarskich.

 

 • Studzienki drenarskie

Studzienki drenarskieNowa generacja studzienek drenarskich jest efektem wieloletnich doświadczeń w rozwoju systemów drenarskich z tworzyw sztucznych. Oferta Pipelife Polska obejmuje kompletne studzienki z PP-b DN 400 o wysokości 2 m z osadnikiem o pojemności 75 dm3 oraz studzienki o wysokości 1,5 m z osadnikiem 35 dm3 lub bez osadnika. Studzienki są zakończone dnem. Wszystkie mogą być wyposażone w dwa otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ A lub w trzy otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ B z fabrycznie umieszczonymi wewnątrz uszczelkami.

 

 • Zwieńczenie studzienek rewizyjnych

 teleskop stożek żelbetonowy z pokrywą żeliwnąWłaz żeliwny

 

 • Kształtki

 System kształtek montażowych obejmuje pełną ofertą kątowników, trójników prostych (90°) i kątowych (45°), złączek, kolan, zaślepek, redukcji, wylotów i elementów przyłączeniowych w pełnym wymiarze średnic. Kształtki i rury łączone są ze sobą specjalnymi zatrzaskami. Tego typu połączenia są łatwe i szybkie w montażu.

 

Dokładny opis kształtek znajduje się w katalogu technicznym (od strony 7 do 12).

 

 montaz systemu drenarskiego

 

Zastosowania

Systemy drenarskie firmy Pipelife Polska Sp. z o.o. mogą mieć zastosowanie między innymi:

 • W melioracjach rolniczych,
 • Odwodnieniach parków, zieleńców, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 • Odwodnieniach opaskowych budynków i budowli podziemnych,
 • Odwodnieniach składowisk odpadów,
 • Odwodnieniach budowli drogowych np. parkingów, placów, tuneli.

 

Drenaż pierścienowy budynku w gruntach dobrze przepuszczalnych

Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych o średnicy wewnętrznej 100 mm (min. 75 mm) i układa ze spadkiem min. 4 - 5 ‰. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Dosyć często stanowi też rozwiązanie "awaryjne" w sytuacjach gdzie po wykonaniu budynku, już w czasie eksploatacji pojawia się woda w pomieszczeniach podziemnych budynku. Możliwe jest także zastosowanie rur drenarskich z filtrem z włókien kokosowych lub polipropylenowych.

  Dren pierścieniowy

 

 

Drenaż warstwowy budynku ze żwiru i geowłókniny w gruntach słabo przepuszczalnych

Drenaż warstwowy tworzy ciągła warstwa materiału filtracyjnego (żwiru, piasku grubego, geowłókniny) oraz rurociągi drenażu pierścieniowego ułożone na spodzie tej warstwy. Drenaż warstwy wykonuje się jednocześnie z budową odwadnianego obiektu, dzięki czemu stanowić on może odwodnienie wykopu fundamentowego. W tym rozwiązaniu drenaż warstwowy wykonany jest z warstwy żwiru (o uziarnieniu 8-16 mm) i geowłókniny.

 dren warstwowy